Brukaravtale og personvern

Sist oppdatert: 19. april 2017
Ved å delta på Sommarles, seier føresette seg einige i dei følgande punkta:

Personopplysningar

 • For å delta på Sommarles, må du opprette ein brukarprofil med brukarnamn, e-post til foreldre/føresette, namn, kva bibliotek du høyrer til, lånenummer, kjønn og klassetrinn. Dette er nødvendig for at vi skal kunne identifisere deltakarane, og sjekke om dei kvalifiserer til å delta i kampanjen.
 • All personleg informasjon blir behandla berre av administratorane på Sommarles (tilsette i deltakarbiblioteka og fylkesbiblioteka) og driftarane av Sommarles, Snuti ANS.
 • Sommarles deler ikkje din personlege informasjon med andre partar enn dei som er nemnde ovanfor. Anonym statistikk som ikkje kan bli spora til enkeltpersonar, kan bli samla inn til bruk for ulike formål.
 • Alle brukarar vil få e-postar med praktisk informasjon relatert til kampanjen og aktivitetane. Dette kan vere velkomst-e-post, nytt passord, kontoendringar, invitasjon til avslutningsfest for Sommarles, informasjon om kampanjen neste år og liknande. E-posten din vil ikkje bli delt med andre partar, eller brukt til andre formål.
 • Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å forbetre tenestene våre. Denne tredjeparten har tilgang til IP-adresser, nettlesarinformasjon og informasjon om korleis Sommarles blir brukt.
 • Innhald du legg ut på sommarles.no (for eksempel bokmeldingar) kan bli brukte for promotering av Sommarles i biblioteka og på nett.
 • Sommarles har nokre sosiale funksjonar ("venner") der deltakarane sine brukarnamn, registrerte bøker, bokmeldingar og trofé dei oppnår, vil bli synlege for andre brukarar, viss ein tar dette i bruk. Denne funksjonen kan deaktiverast ved å velje “Skjul min profil” på Endre profilsida.
 • Informasjonen knytt til profilen din, blir lagra på sommarles.no, slik at du kan bruke same konto seinare
 • Om du ønsker å slette kontoen din på Sommarles, kan du sende ein e-post til [email protected] frå same e-post som kontoen blei oppretta frå, og oppgi brukarnamnet du ønsker vi skal slette.

Generelt

 • Ved mistanke om juks, kan brukaren bli utestengd frå kampanjen. Det er berre lov å registrere det ein har lese i perioden 1. juni til 31. august.
 • Vi godtar ikkje støytande eller upassande innhald på Sommerles. Alt innhald vil bli godkjent av ein administrator før det blir synleg for andre brukarar.
 • Bokdata på sommarles.no er leverte av Bokbasen AS. Denne databasen er automatisk filtrert og tilpassa målgruppa, men kan framleis innehalde upassande bøker for barn.

Informasjonskapslar (cookies)

 • Sommarles.no bruker informasjonskapslar (cookies) som blir lagra på datamaskinen din. Våre informasjonskapslar blir brukt for:
  • at sommarles.no skal gjenkjenne deg mellom kvart besøk, slik at du kan forbli innlogga
  • Google Analytics (statistikk av korleis nettsida blir brukt).
  • CloudFlare (ein mellomtenar for å gjere nettsida kjappare å laste inn, og serverane våre tryggare).
 • Ønsker du å slette informasjonskapslar (cookies), kan du lese meir om korleis det kan gjerast her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/